top of page

הגנת מתח גבוה נכנס - מעגל OVP מונע ממתח יתר לפגוע בהתקן.

הגנת מתח גבוה יוצא - עוקב אחר המתח היוצא ומכבה את המכשיר, כשהזרם עולה מעל הרמה המקסימלית

להגנת ההתקן.

הגנה מקצר - לוח האם והסוללה מוגנים אוטומטית במקרה של קצר.

הגנת מטען אוטומטית - מזהה כשהמטען חובר לא נכון ויפסיק את הטעינה אוטומטית.

הגנה מטעינת יתר ופריקת יתר - שימוש בטכנולוגיה יפנית מונע טעינת יתר ופליטת כוח יתרה מלפגוע בסוללות

הגנת זרם גבוה יוצא - עוקב אחר הזרם היוצא ומכבה את הסוללה הניידת, כשהזרם עולה מעל הרמה המקסימלית

להגנת ההתקן.

מעגלי PTC להגנה על תאי הסוללה - תאי סוללה מיובאים מאובזרים ב-PTC לשליטה יעילה ולהגנת הסוללות,

כשהטמפרטורה והזרם עולים מעל הגבול המקסימלי.

עמידות טמפרטורה - מנגנון רגיש לחום ולוויסות טמפרטורה מבטיח תפקוד סוללות Li-ion בטווח בטוח.

טעינה איטית במשך שעתיים בזרם נמוך

מטען נייד

    לוגו שומה.jpg

    מוצרים שיעניינו אותך